Dialog o transformaci s Michalem Semínem

Dialog byl natočen v úterý 25. ledna 2011 ve večerních hodinách v prostorách kavárny v Černošicích. MS: Sám jste říkal, že jste musel během studií odejít. Jak jste vnímal situaci, která nastala v roce 1989? MiS: V těch událostech jsem se dost angažoval. To proto, že jsem patřil do skupiny s Markem a Martinem Bendovými, kteří připravovali pochod 17. listopadu. Tehdy … Pokračování textu Dialog o transformaci s Michalem Semínem

Dialog o transformaci s Františkem Smetanou

Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 20. ledna 2011  v odpoledních hodinách v pracovně Hotelu Junior při Hotelové škole v Poděbradech, Komenského 222 / 3, Poděbrady MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával? FS: V tom období jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Františkem Smetanou

Dialog o transformaci s Danielem Kroupou

Dialog byl natočen v pondělí 17. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Předvídal jste, že nastane změna? Jaká očekávání jste do toho roku vkládal a jak se ona očekávání naplnila? DK: Doufal jsem a očekával, že komunistický režim … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Kroupou

Dialog o transformaci s Danielem Klírem

Dialog byl nahrán v pátek 14. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Daniela Klíra na ČVUT Technická 2, Praha 6, Dejvice, upraven v roce 2014. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, i vážných – jak jste prožíval období, které jste vnímal jako student či žák? DK: Mé studium bylo rozdělené rokem 1989. Člověk si ani neuvědomoval … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Klírem

Dialog o transformaci s Janou Uhlířovou

Dialog o obecných tématech byl natočen v pondělí 10. ledna 2011  v dopoledních hodinách v kavárně Art Café ve Studenské ulici v Poděbradech. MS: Otázkou transformace se nelze zabývat bez dotazu na události roku 1989. Co jste od nich očekávala? JU: Účastnila jsem se osobně pražských revolučních událostí. Přivítala jsem je jako většina lidí v této zemi. Čekala … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janou Uhlířovou

Dialog o transformaci s Petrem Příhodou

Dialog byl veden na přelomu roku 2010 – 2011 písemnou formou. MS: Co vy a rok 1989? V jaké pozici vás zastihl? Jaká očekávání jste si s dějinným zlomem spojoval? Případně jak se očekávání naplnila? PP: Dnes se za to stydím, ale přiznávám, že jsem s mocenským převratem nepočítal. I když jsem věděl, co v Rusku činí Gorbačov, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Příhodou

Dialog o transformaci s Petrem Váchou

Dialog byl natočen v neděli 9. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách bytu Petra Váchy, Úzká 13/V, Poděbrady, Koutecká. MS: V jakém povolání vás zastihl rok 1989? Jak jste nad tím uvažoval a co jste si od nich sliboval? PV: V té době jsem byl v ŽOS Nymburk, což byly Železniční opravny a strojírny. V muzeu jsem skončil díky tehdejší ředitelce … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Váchou

Dialog o transformaci s Jaromírem Novákem

Dialog o obecných tématech byl natočen ve čtvrtek 6. ledna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jaromíra Nováka, Luxor domov pro seniory, Tyršova ulice 678 / 21, Poděbrady. MS: Během minulé doby jste byl kantorem, politikem, nyní jste ředitelem instituce poskytující sociální služby. Kde vás zastihl přelomový rok 1989 a období, které následovalo? Jak … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jaromírem Novákem

Dialog o transformaci s Milošem Pickem

Dialog byl natočen ve středu 5. ledna 2011 večer v domě Miloše Picka, Bohnická 1/23,Praha 8, Bohnice. MS: Jak vás zastihl rok 1989? Co jste od něj očekával? Jak se očekávání naplnila? MP: Rok 1989 mě zastihl v Prognostickém ústavu, kde jsem se mohl věnovat svému bádání v ekonomii, především však svému zamilovanému tématu – produktivitě. Vládla tam v té … Pokračování textu Dialog o transformaci s Milošem Pickem

Dialog o transformaci se Stanislavem Komárkem

Dialog byl nahrán v pátek 17. prosince 2010 dopoledne v prostorách knihovny Sociologického ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Pokud se člověk snaží pochopit současnost, tak by měl zřejmě zapátrat ve své minulosti. Vy jste před rokem 1989 byl exulantem, že? SK: Ano, žil jsem v Rakousku ve Vídni od roku 1983 … Pokračování textu Dialog o transformaci se Stanislavem Komárkem