Dialog o transformaci s Vladimírou Dvořákovou

Dialog byl natočen v pátek 4. března 2011 odpoledne v bytu prof. Dvořákové v Kbelích, Praha 9. MS: Jak vás osobně zastihl rok 1989, co jste od změny slibovala? Jak se vaše očekávání naplnila? Mnozí z nás si vytvářeli iluze … VD: Byla jsem v té skupinové euforii jedna z mála – a to jsem se shodovala s Jiřím Kuncem – kdo … Pokračování textu Dialog o transformaci s Vladimírou Dvořákovou

Dialog o transformaci s Jiřím Schwarzem

Dialog byl veden ve čtvrtek 3. března 2011 v prostorách Liberálního institutu Spálená 51, Praha 1, Nové Město. MS: Jak jste vnímal rok 1989 a následné období? Co jste od onoho času očekával? Není náhodou onen čas démonizován, jelikož to zásadní Československou republiku teprve čekalo? A v jistém ohledu i Českou a Slovenskou republiku. Nedělali jsme si … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Schwarzem

Dialog o transformaci s Hynkem Fajmonem

Dialog o obecných tématech byl natočen v pátek 25. února 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Hynka Fajmona v okresní kanceláři Občanské demokratické strany, Bedřicha Smetany 55, Nymburk. MS: V roce 1989 vám bylo 21 let. Jak jste vnímal jako student proměnu? Co pro vás znamenala? Jak vám otevřela cestu do vaší budoucnosti? HF: Ano, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Hynkem Fajmonem

Dialog o proměnách trhu s Petrem Bartoněm

Dialog byl veden ve čtvrtek 17. února 2011 odpoledne v pracovně Petra Bartoně na Vysoké škole ekonomické v Praze , náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov. MS: Jak hodnotíte budování tržního mechanismu, tržních institucí? Co ty termíny pro vás jako ekonoma znamenají? Jak čtete skutečnost, že se v Československu respektive v České republice opět kapitalismus … Pokračování textu Dialog o proměnách trhu s Petrem Bartoněm

Dialog o transformaci s Františkem Petráškem

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 17. února 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Fr. Petráška na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. MS: Jaký byl rok 1989? Co jste si od něj sliboval? Jaká očekávání jste měl? Vkládal jste do něj naděje, a jak se případně naplnily? FP: Abych byl konkrétní, rok 1989 … Pokračování textu Dialog o transformaci s Františkem Petráškem

Dialog o transformaci s Lukášem Jelínkem

Dialog byl veden v jedné kavárně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tento záznam byl pořízen ve čtvrtek 17. února 2011 v dopoledních hodinách. LJ: V daných letech jsem byl studentem na gymnáziu. … Zázemí, jež ovlivňuje … MS: A co jste si představoval, jak vy jste vnímal onu situaci? Eventuálně, jak onu situaci vnímali vaši rodiče? Myslím … Pokračování textu Dialog o transformaci s Lukášem Jelínkem

Dialog o transformaci s Janem Vláčílem

Dialog byl nahrán v úterý 15. února 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jana Vláčila na Vysoké škole ekonomické, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. MS: Rád bych se zaměřil na váš osobní pohled. Co pro vás byl rok 1989 a čas, který následoval? Jak se vás dotkl? Co jste si od toho sliboval? Případně – … Pokračování textu Dialog o transformaci s Janem Vláčílem

Dialog o transformaci nejen bankovního sektoru s Jiřím Witzany

Dialog byl natočen v úterý 15. února 2011 odpoledne v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 MS: Jak vnímáte odkaz roku 1989? Měl jste si velká očekávání a případně naplnila se? Byl to dle vás velký přelom jak v osobním životě, tak z hlediska společnosti? Byl jste studentem … JW: Ano, byl jsem jím. … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen bankovního sektoru s Jiřím Witzany

Dialog o transformaci s Ilonou Švihlíkovou

Dialog byl nahrán v úterý 15. února 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Ilony Švihlíkové na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů ulici U Santošky 17, Praha 5, Smíchov. MS: Než se pustíme do diskuse o obecných otázkách transformace, rád bych se zeptal, jak jste vnímala onu skutečnost měsíců, možná let, které daly lidem naději, že režim, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ilonou Švihlíkovou

Dialog o transformaci s Petrem Pokorným

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 10. února 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny profesora Petra Pokorného na Evangelické teologické fakultě UK v Černé ulici 9, Praha 1, Nové Město. MS: Působil jste na akademické půdě. Co jste očekával od proměny, která je spojena s demokratizací a revolučním zvratem roku 1989? To bylo první vykročení … PP: Měl jsem velké … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Pokorným