Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

*1974, český liberální ekonom, vysokoškolský učitel. V 90. letech a na počátku 21. století členem Liberálního institutu, v roce 2014 působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, předtím dlouhodobě na Národohospodářské fakultě VŠE. Z jeho knih: Telekomunikační trh – promarněná příležitost hospodářské politiky (2003), Mezinárodní obchod teorie a politika (2004), The Economics of Economics (2010).