Dialog o transformaci s Petrem Musílkem

Dialog byl veden v úterý 12. dubna 2011 odpoledne v pracovně Petra Musílka na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov. MS: Rok 1989 byl rokem změny. Vám bylo 24 let. Co jste si od změny sliboval? Zřejmě jste uvažoval, že budete dále působit na akademické půdě? PM: Rok 1989 a listopad 1989 … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Musílkem

Dialog o transformaci s Petrem Fričem

Dialog byl natočen v pondělí 11. dubna 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny P. Friče, ulice Dr. Beneše 330 / 14, Poděbrady. MS: Náš dialog bych započal vašimi vzpomínkami. Co pro vás byl rok 1989? Co jste od něj očekával a jak se případná očekávání naplnila? PF: Soudil jsem, že zde nebude vláda jedné strany a budeme … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Fričem

Dialog o transformaci se Zbyňkem Švarcem

Dialog byl natočen ve čtvrtek 7. dubna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Zbyňka Švarce, náměstní W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.   MS: V jaké životní fázi vás zastihl přelom a co jste od něho očekával? Byl jste spjat s akademickou půdou, že? ZbŠ: Ano, v té době jsem učil na Vysoké škole ekonomické několik let. Z hlediska profesního … Pokračování textu Dialog o transformaci se Zbyňkem Švarcem

Dialog o transformaci s Martinem Gregorem

Dialog byl nahráván ve středu 6. dubna 2011 v podvečerních hodinách na IES FSV UK v Opletalově ulici 26, Praha, Nové Město. MS: Jak jste jako malý hoch ve dvanácti letech vnímal procesy, které se kolem vás děly? V těchto letech již člověk uvažuje o tom, co se děje, byť ne v takové intenzitě, jako tomu je u dospělého … Pokračování textu Dialog o transformaci s Martinem Gregorem

Dialog o transformaci s Martinem Vadasem

Dialog byl natočen ve středu 6. dubna 2011 v Knihovně Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Pokud se nepletu, tak v roce 1989 vám bylo 36 let. Co jste od změn, které zde nastávaly, sliboval? Čím pro vás byl minulý režim? Byl například ve vaší práci přítěží? Byl jste zaměstnán na FAMU. MV: … Pokračování textu Dialog o transformaci s Martinem Vadasem

Dialog o transformaci s Romanem Vlasákem

Dialog byl natočen v sobotu 2. dubna 2011 v odpoledních hodinách v prostorách domu Romana Vlasáka, Mírová 509, Poděbrady -Žižkov. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal, kde vás proměny zastihly? Jak se proměny zapsaly do vašeho života, případně jaká očekávání jste do nich vkládal a jak se naplnila? RV: Změny mě zastihly na … Pokračování textu Dialog o transformaci s Romanem Vlasákem

Dialog o transformaci s Markem Mičúchem

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 31. března 2011 odpoledne a ve čtvrtek 5. května 2011 v prostorách pracovny Marka Mičúcha na VŠE, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3. MS: Pokud se nepletu, tak jste slovenského původu. Jak onen přelom, jenž se dá asi dle intenzity rozdělit na dny, týdny, měsíce, roky, tehdejšího společenského kvasu vnímali na Slovensku? … Pokračování textu Dialog o transformaci s Markem Mičúchem

Dialog o transformaci s Mojmírem Hamplem

Dialog byl natočen ve středu 30. března 2011 v prostorách pracovny Mojmíra Hampla v ČNB, Na Příkopě 864 / 28, Praha 1, Nové Město. MS: Než budeme hovořit o obecných otázkách minulých více jak dvaceti let, o otázkách proměny hospodářství, uvažování účastníků trhu, státu a mentalitě Čechů, tak bych se rád vás zeptal, jak jste jako … Pokračování textu Dialog o transformaci s Mojmírem Hamplem

Dialog o transformaci s Ivanem Odilo Štampachem

Dialog byl nahrán ve středu 30. března 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny Ivana Štampacha v ulici Písecká 5, Praha 3, Žižkov, dialog byl postupně doplňován. MS: Než přejdeme k obecnému tématu transformace a jejímu hodnocení v rámci demokracie, občanské společnosti a církve, zeptal bych se, jak jste vnímal rok 1989 – období, které umožnilo vykročení k zásadním proměnám nejen … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ivanem Odilo Štampachem

Dialog o transformaci s Jaroslavem Votavou

Dialog o obecných tématech byl natočen v úterý 29. března 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Jaroslava Votavy, Schnirchova ulice, Poděbrady, dotočen ve středu 8. června 2011 dopoledne ve stejných prostorách. MS: Rád bych se zeptal, jak jste uvažoval o roku 1989. Bylo do období postupného ochabování komunistického režimu a bylo zřejmé, že změna … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jaroslavem Votavou