Dialog o transformaci s Ladislavem Tajovským

Dialog byl veden ve středu 10. listopadu 2010 v odpoledních hodinách v prostorách kabinetu Ladislava Tajovského na Vysoké škole ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov.   MS: V roce 1989 jste byl studentem, že? LT: Ano, ten rok jsem studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a končil jsem v roce 1991 a na podzim jsem počal studovat VŠE. MS: Obor … Pokračování textu Dialog o transformaci s Ladislavem Tajovským

Dialog o transformaci s Tomášem Ježkem

Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách kabinetu na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Žižkov, Praha 3, Žižkov. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Co jste od něj očekával a jak se očekávání naplnila? TJ: Věděl jsem už od šedesátých let, že změna, kterou přinese rok 1989, musí jednou nastat. Datum … Pokračování textu Dialog o transformaci s Tomášem Ježkem

Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou

Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Dialog byl doplněn korespondenčně v červenci 2013. MS: Nejprve bych položil otázku, která se týká subjektivního pohledu na rok 1989 či léta, která následovala. V jaké fázi vás onen rok zastihl? Byla jste spojena s akademickou půdou v podobě Vysoké školy … Pokračování textu Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou

Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

Dialog byl natočen odpoledne v pondělí 8. listopadu 2010 v kanceláři Daniela Šťastného, VŠE, Náměstní W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal na vnímání roku 1989. Shodou okolností je to rok, jenž je spojen se studenty. DŠ: Nepovažoval bych se za ty, kteří měli jakoukoliv … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou

Dialog byl nahrán v pondělí 8. listopadu 2010 v dopoledních hodinách v prostorách společnosti Jiřiny Jílkové IREAS, Štěpánská 16, Nové Město, Praha 1. MS: Než začneme hovořit o transformaci v obecné rovině, rád bych se zeptal na otázku týkající se přímo vaší osoby. Jak vás zastihl revoluční rok a co jste si od něho slibovala? JJ: Mě zastihl jako matku … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou

Dialog o transformaci s Miroslavem Svobodou

Dialog byl nahrán v pondělí 8. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE Praha, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Čím je pro vás rok 1989? Byl jste mladý… Není náhodou tento rok příliš démonizován? MiS: Pro mě osobně to byl rok, v němž se toho hodně stalo. Mně bylo dvanáct let. Ještě jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Miroslavem Svobodou

Dialog o transformaci nejen vědy s Karlem Kánským

Dialog se skládá ze dvou částí, první část byla nahrána v pátek 5. listopadu 2010, druhá část byla vedena v pátek 14. října 2011 v CERGE – EI po poledni, Politických vězňů 7, Praha 1 Nové Město. MS: Pokud hovoříme o proměně české společnosti, na jaké pozici a v jaké životní fázi jste byl v roce 1989? Byl jste profesorem … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen vědy s Karlem Kánským

Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem

Dialog byl nahrán v pátek 22. října 2010 odpoledne v prostorách kabinetu J.Havla na IES FSV UK, ulice Jana Opletala 26, Praha 1, Nové Město. MS: Než se dáme na zkoumání věcí obecných, zeptal bych se, jak vnímáte rok 1989? Čím pro vás byl, jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily, či nenaplnily? … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem

Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem

Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1. MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. Ta může být viděna z různých úhlů – jinak ji vidí ekonom, jinak ji vidí jiný sociální vědec, či prostý člověk. Než se počneme touto problematikou zabývat, zeptal bych se, jak … Pokračování textu Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem

Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem

Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně docenta Münicha v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1.   MS: Na počátku demokratizačního procesu vám bylo 24 let. Byl jste před dokončením či čerstvým absolventem vysoké školy. Jak vás zaskočila událost 17. listopadu a jak jste pozoroval hroucení režimu? DM: Byl jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem