Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou

Dialog byl nahrán ve středu 10. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Dialog byl doplněn korespondenčně v červenci 2013. MS: Nejprve bych položil otázku, která se týká subjektivního pohledu na rok 1989 či léta, která následovala. V jaké fázi vás onen rok zastihl? Byla jste spojena s akademickou půdou v podobě Vysoké školy … Pokračování textu Dialog o transformaci s Magdalenou Kotýnkovou

Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

Dialog byl natočen odpoledne v pondělí 8. listopadu 2010 v kanceláři Daniela Šťastného, VŠE, Náměstní W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Než začneme hovořit o věcech obecných, rád bych se zeptal na vnímání roku 1989. Shodou okolností je to rok, jenž je spojen se studenty. DŠ: Nepovažoval bych se za ty, kteří měli jakoukoliv … Pokračování textu Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou

Dialog byl nahrán v pondělí 8. listopadu 2010 v dopoledních hodinách v prostorách společnosti Jiřiny Jílkové IREAS, Štěpánská 16, Nové Město, Praha 1. MS: Než začneme hovořit o transformaci v obecné rovině, rád bych se zeptal na otázku týkající se přímo vaší osoby. Jak vás zastihl revoluční rok a co jste si od něho slibovala? JJ: Mě zastihl jako matku … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřinou Jílkovou

Dialog o transformaci s Miroslavem Svobodou

Dialog byl nahrán v pondělí 8. listopadu 2010 odpoledne v prostorách pracovny na VŠE Praha, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov. MS: Čím je pro vás rok 1989? Byl jste mladý… Není náhodou tento rok příliš démonizován? MiS: Pro mě osobně to byl rok, v němž se toho hodně stalo. Mně bylo dvanáct let. Ještě jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci s Miroslavem Svobodou

Dialog o transformaci nejen vědy s Karlem Kánským

Dialog se skládá ze dvou částí, první část byla nahrána v pátek 5. listopadu 2010, druhá část byla vedena v pátek 14. října 2011 v CERGE – EI po poledni, Politických vězňů 7, Praha 1 Nové Město. MS: Pokud hovoříme o proměně české společnosti, na jaké pozici a v jaké životní fázi jste byl v roce 1989? Byl jste profesorem … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen vědy s Karlem Kánským

Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem

Dialog byl nahrán v pátek 22. října 2010 odpoledne v prostorách kabinetu J.Havla na IES FSV UK, ulice Jana Opletala 26, Praha 1, Nové Město. MS: Než se dáme na zkoumání věcí obecných, zeptal bych se, jak vnímáte rok 1989? Čím pro vás byl, jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily, či nenaplnily? … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen hospodářství s Jiřím Havlem

Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem

Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1. MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. Ta může být viděna z různých úhlů – jinak ji vidí ekonom, jinak ji vidí jiný sociální vědec, či prostý člověk. Než se počneme touto problematikou zabývat, zeptal bych se, jak … Pokračování textu Dialog o transformaci s Lubomírem Lízalem

Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem

Dialog byl veden v pátek 15. října 2010 v odpoledních hodinách v pracovně docenta Münicha v CERGE – EI, Politických vězňů 7, Praha 1.   MS: Na počátku demokratizačního procesu vám bylo 24 let. Byl jste před dokončením či čerstvým absolventem vysoké školy. Jak vás zaskočila událost 17. listopadu a jak jste pozoroval hroucení režimu? DM: Byl jsem … Pokračování textu Dialog o transformaci nejen školství Danielem Münichem

Dialog o transformaci s Karlem Bicanem

Dialog byl natočen v odpoledne ve čtvrtek 7. října 2010 na faře církve husitské Roháčova 625, Kutná Hora, druhý dialog byl natočen v odpoledne ve čtvrtek 21. října 2010 na faře církve husitské Roháčova 625, Kutná Hora. MS: Rok 1989 pro mnoho lidí nejen v naší zemi velkým předělem, a to z hlediska politického. Politika je nutná pro fungování běžného … Pokračování textu Dialog o transformaci s Karlem Bicanem

Dialog o transformaci s Václavem Žákem

 Dialog byl veden ve středu 6. října 2010 dopoledne v prostorách Českého telekomunikačního úřadu v Praze 9, Sokolovská 58. … Komunismus v nás a kontexty … MS: Setkáváme se nad otázkou transformace. Než začneme se zabývat obecnou částí, zeptal bych se, v jakých strukturách jste působil? Byl jste signatářem Charty 77, což mělo jistě silný dopad na vaše kariérní … Pokračování textu Dialog o transformaci s Václavem Žákem