Dialog o transformaci s Václavem Pavlíčkem

Dialog byl natočen v úterý 7. červnu 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Václava Pavlíčka v Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Vodičkova 17, Praha 1, Nové Město, autorizováno v září 2013. MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Jak jste jej vnímal? Jaké naděje jste do něj vkládal a jak se naplnily či nenaplnily? VP: Rok 1989 byl … Pokračování textu Dialog o transformaci s Václavem Pavlíčkem

Dialog o transformaci s Karlem Kropíkem

Dialog byl natočen v sobotu 4. června 2011 odpoledne v kavárně hotelu Spa Felicitas, náměstí T. G. Masaryka 1437 / III Poděbrady, dokončení dialogu bylo v sobotu 9. února 2013 odpoledne v kavárně Vila Amálka, Palachova ulice 221 / 7, Poděbrady. MS: Čím pro vás byl rok 1989 jak v oblasti profesní, tak oblasti osobního života? Čekal jste od … Pokračování textu Dialog o transformaci s Karlem Kropíkem

Dialog o transformaci s profesorem Janem Křenem

Dialog byl natočen v pondělí 30. května 2011 v odpoledních hodinách v prostorách knihovny Filosofického ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1, Staré Město.   MS: Než budeme hovořit obecně o otázce transformace, tak je dobré se zeptat, jak vás zastihl rok 1989? Byl jste chartistou, pracoval jste pro firmu, která vrtala studny … JK: Tehdy se tomu … Pokračování textu Dialog o transformaci s profesorem Janem Křenem

Dialog o transformaci s Bohumilem Bašteckým

Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 29. května 2011 a 19. června 2011  dopoledních hodinách ve sboru Církve českobratrské evangelické, Husova 141 / 39, Poděbrady. MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímal pád režimu v roce 1989? Očekával jste jej? BB: Neočekával jsem to, jelikož jsem se o to příliš nezajímal. Mysleli jsme, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Bohumilem Bašteckým

Dialog o transformaci s Jiřím Kinkorem

Dialog byl natočen ve čtvrtek 26. května 2011 v odpoledních či podvečerních hodinách v prostorách restaurace Jihočeský dvůr, Štefánikova 216 / 21, Praha 5 Smíchov. MS: Než budeme hovořit o obecnějších tématech, položil bych na osobní otázku. V jaké pozici vás zastihl rok 1989? Co jste od toho zvratu očekával? Předpokládal jste, že se komunistický režim může vůbec zhroutit, … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Kinkorem

Dialog o transformaci (práva) Tomášem Sokolem

Dialog byl nahrán ve čtvrtek 26. května 2011 dopoledne v prostorách Advokátní kanceláři Brož, Sokol, Novák, Sokolské ulici 60, Praha 2. MS: Než začneme hovořit o obecných věcech, právu a jeho významu pro společnost, tak bych se zeptal, v jaké situaci vás zastihl rok 1989. Co jste od něho a následných roků očekával, a naplnila se vaše očekávání? TS: … Pokračování textu Dialog o transformaci (práva) Tomášem Sokolem

Dialog o transformaci s Miloslavem Boreckým

Dialog o obecných tématech byl natočen v neděli 22. května 2011  v odpoledních hodinách v prostorách bytu Miloslava Boreckého, Fügnerova ulice, Poděbrady. MS: Zažil jste nacismus, zažil jste nástup komunistického režimu. Jak jste uvažoval o roce 1989? Domníval jste se, že konec tohoto režimu musí přijít, nebo je to zde na věčné časy, jak sami komunisté … Pokračování textu Dialog o transformaci s Miloslavem Boreckým

Dialog o transformaci s Michalem Spiritem

Dialog byl natočen v úterý 19. května 2011 v odpoledních hodinách v prostorách v prostorách pracovny Michala Spirita náměstní W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov.   MS: Co pro vás znamenal rok 1989? Co jste od něj očekával a jak se očekávání naplnila?   MiS: Zaplať Pán Bůh za to. Konečně se stalo, že jsme se toho dožili. … Pokračování textu Dialog o transformaci s Michalem Spiritem

Dialog o transformaci s Lenkou Blažkovou Zdobinskou

Dialog byl natočen ve středu 18. května 2011 v dopoledních hodinách v prostorách pracovny paní Zdobinské ve firmě Blažek Glass s.r.o. Olbrachtova 600 / II, Poděbrady. MS: Rád bych se zeptal, jak jste vnímala rok 1989? Co pro vás znamenal? Jaká byla vaše očekávání, naplnila se? LZ: Pro mě byl jednoznačně rok 1989 zlomový. Nedoufala jsem v tak zásadní … Pokračování textu Dialog o transformaci s Lenkou Blažkovou Zdobinskou

Dialog o transformaci s Jiřím Voříškem

Dialog byl veden v pondělí 16. května 2011 v dopoledních hodinách v prostorách Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. MS: Jak jste uvažoval o roce 1989? Jak jste zakoušel jeho atmosféru? Otevíraly se prostory, které byly dlouhou dobu nepřístupné. JV: Budu hovořit pouze o části, kterou znám důvěrně, a to je oblast informačních technologií … Pokračování textu Dialog o transformaci s Jiřím Voříškem