Pastor wesleyánské církve Tomas Mojzis, nás provádí darem života, byť sám někdy o slovu dar pochybuje.

Dialog byl nahrán v úterý 17. října 2017 dopoledne v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church.

Dar – jak vnímáme toto slovo?

Co v nás vyvolává slovo dar? Jaké emoce v nás vzbuzuje? Aktivuje dostatečně naši mysl a srdce?

Dar života  

Dostali jsme život a snažme si s ním poradit – dejme mu vyšší smysl. Je to úkol, na nějž bychom neměli rezignovat. Jakou roli v tom hraje i přítomnost Nejvyššího?

Dar poznání a sebepoznání  

Proč je tento dar jedním z nejvyšších v našem životě? Duch člověka je více než pouhá prostá funkce bílkovin, z nichž je složen náš mozek.  Jakou roli má naše poznávání při utváření vědy? Nehledáme často důkazy, jimiž vyvracíme pozici Nejvyššího?

Doufáme, že o Daru v kontextech budeme diskutovat i s ostatními účastníky projektů IPPKID.