Dar přátelství, dar, který dává člověku křídla, jež povznáší.

Dialog byl nahrán v pátek 19. ledna 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady.

Dar přátelství – obecný úvod

Přítel je ten, kdo není v tvém okolí samozřejmý a přátelství, které utváříme, zavazuje, nemůžeme jej plně rozdávat. Jak se to liší od lásky?

Dar přátelství – potřeba přátelství

Potřebujeme pro svůj život přátele, nebo si vystačíme sami? Proč když máme přítele, máme více než on? Musíme se k druhému naklonit?

Dar přátelství – otázka blízkosti

Je obtížné být druhému přítel? Máme vnitřní výbavu – ducha, cit, osobitou životní cestu.

Dar přátelství – udržování přátelství

Jak udržovat přátelství? Je možné jedině tehdy, když si dokážeme zachovat úctu k tomu, kdo naším přítelem. Usilujeme v něm o zachování úcty druhého? Mělo by být osobní motivací?

Dar přátelství – versus láska

Zpívá se: přátelství je někdy více než láska …

Dar přátelství – počet přátelství v životě

Kolik těch skutečných přátelství může mít člověk během života?