Důležité pro život je prostředí, v němž se život odehrává. Neexistuje-li prostředí pro život, nastává jeho úpadek a zánik …

Dialog byl natočen v pátek 3. srpna 2018 v prostorách biskupství nám Republiky 234 / 35, Plzeň

Dar života

Taje života vychází z péče Pána, z dárce Řádu. Tvůrce člověka miluje, a proto mu dává život. Připomínejme si sv. Tomáše Akvinského, jenž praví: „Bytí je větší než nebytí.“ Ptejme se, co je harmonický život a jak jej udržet. Co znamená, když do něj vstoupí hřích? Jaké jsou konsekvence. Přemýšlejme o tom …

S biskupem Holubem budeme téma daru mapovat dál.