100 let – málo, či mnoho v dějinách země?  

Dialog byl nahrán v II. polovině září 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

100. výročí – úvod

Jak slaví narozeniny člověk a jak slaví narozeniny národ – země? Co vlastně znamená oslavovat?

Jak slavit důležité výročí?

Co během oslav zdůraznit? Měly by být patetické, nebo spíše ocenit výkony našich představitelů?

Program národa

Masaryk, když vstupoval do politiky, zdůrazňoval důležitost programu. Máme jej? Případně: jak s národním programem nakládáme? Nezapomínejme – Československo vzniklo na šlechetných idejích. Co mít v národním programu? Spravedlnost, prozíravost. Jak je to s pravdou, k níž se hlásili velcí představitelé našeho národa?

Statečnost

Není ve slovech, ale v činech. Podívejme se na legionáře, ale i válečné letce, kteří bojovali v RAF. Není nutné velké statečnosti. Může být i malá, občanská. Nebudu kolaborovat se zlem.

Čestnost

Známe ještě toto slovo? Víme, že v minulosti bylo užívané? Proč se vytrácí z veřejného prostoru? Proč je archaické?

Věčnost

Jistě těžké slovo pro uchopení. Masaryk prosazoval život, činy pod zorným úhlem věčnosti. Mohou s konceptem věčnosti souhlasit i lidé sekulární?

V dalším setkání téma oslav dokončíme – a to významem realistického pohledu, důležitosti vztahu k vlasti, ale i srovnáním oslav 1928 – 2018?