Vzpomínky na hodnoty republiky, která již neexistuje, avšak které jsou nadčasové a konstitutivní  …

Dialog byl veden ve čtvrtek 18. října 2018 v odpoledních hodinách, v prostorách pracovny prof. Kučery, Wuchterlova 7, Praha 6.

Pravda

Hodnota, za kterou se umírá. Hodnota, která utváří rozbroje. Hodnota, která formuje.

Práce

Jsme-li v pravdě a je-li pravda ověřena kritickým rozumem, můžeme se pustit do drobné práce, která člověku přináší radost, sebepoznání, sebepřekročení.

Kritika  

Bez zdravé kritiky myšlení, světa by nebylo dobrého díla a pokroku. Je svázána s lidskou kulturou a její síla je dána vnitřním rozvojem. Nezapomínejme: kritičnost nemá ubíjet, ale rozvíjet …

O dalších úvahách nad výročím s prof. Kučerou budeme pokračovat.