Vzpomínky na étos republiky, která již neexistuje …

Dialog byl veden ve čtvrtek 18. října 2018 v odpoledních hodinách, v prostorách pracovny prof. Kučery, Wuchterlova 7, Praha 6.

 Čest a poctivost

Nedílnou součástí morálního kódu lidí minulosti. Proč se tyto ctnosti vytratily?

Obětování se

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá život za druhého. Pamatujeme a připomínejme si nejen legionáře. 

Věčnost

Tu zakoušíme při vřelém přijetí u druhých, s nimiž utváříme i malé dílo a rozvíjíme to, co je v nás. Pečujme o druhé a mějme touhu po kontinuitě.