Roman Joch připomíná 50 let sebeupálení Jana Palacha – studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Již snad nepotřebujme zápalné oběti, ale statečnost všedních dnů, která je s to čelit zlu, někdy zlu systémovému a organizovanému.

Dialog byl nahrán 17. ledna 2019 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Jan Palach – úvod

Co bychom si alespoň měli uvědomit při vyslovení jména Jana Palacha? Měl být jeho čin zvonem v myslích a srdcích Čechů a Slováků? Jak se projevil v následném vývoji společnosti? Kdy je čin Jana Palacha připomínán?

Jan Palach – zlo ve společnosti

Jak se Češi staví proti zlu? Jsme s to konat více než sebezáchovné aktivity? Jak se projevuje heroismus v naší společnosti? Projděme si 20. století …

Jan Palach – význam hrdinů?

Potřebuje dnešní doba hrdiny? Co znamená být hrdinou všedního dne?

Významné osobnosti Evropy, tedy i českého národa budeme sledovat s dr. Romanem Jochem, ale i jinými.