Krátká setkání s pražským biskupem Václavem Malým, jenž nabídne orientaci v oblastech, které jsou v běžném životě neprávem přehlížené, byť jsou podstatné.

Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze.

Dar odpovědnosti  

Necítíme občas vnitřní provinění, když slyšíme slovo odpovědnost? A proto je nutné o ní hovořit a tematizovat dar odpovědnosti, protože ne každý je s to svůj život opravdu ODPOVĚDNĚ vést a nakládat s ním, daří-li se mu to, stává se svobodný a pak i tyto hodnoty šíří do okolí, v němž se nachází.

Dar slibu

Slibovali jsme jako malí, ale ne každý byl s to svých slov dostát. Ovšem nezapomínejme, slib pro dospělého, je součástí integrované osobnosti. Je otázka, zdali jí budeme, nebo budeme pouze neforemnou amébou?

Dar řeči – slova

Nechme promlouvat Pána – a to v pokoře a skromnosti, a proto važme slova, protože je nebezpečí, že se zalíbíte sám sobě, jak právě vám řeč „plyne“.

V dialogu o daru budeme s Václavem Malým pokračovat.