Vztah ke krajině, otázka českého hospodářství a prosperity bez domova – to jsou náměty čtvrtého auditu Romana Jocha k téměř třem desetiletím svobody po otázce demokracie.    

Dialog byl nahrán na podzim 2018 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město.

Vztah nejen ke krajině

Vztahy určují celý náš život a od nich se bude odvíjet spokojenost v našem životě a rozhojnění darů, které jsme získali a máme předat dalším. Ve vztahu ke krajině bychom se měli zeptat: Proč si na jaře necháváme pole zarůst řepkou a část úrodné půdy jsme přenechali solárním elektrárnám, logistickým centrům? I takovou podobu má náš vztah k naší domovině, a kvůli tomu jsme přepsali ráz krajiny.

České hospodářství  

České hospodářství dosahuje dle empirických dat svých vrcholů. Ekonomové jsou charakterističtí tím, že říkají: na jedné straně se děje toto, na druhé. Je vhodné v této logice posuzovat mnoho záměrů, jelikož poté ony formují, případně deformují ráz české země.

Prosperita bez domova?

Tážeme se po domově v době prosperity? Jak se právě prosperita promítá do kvality domova? Kdo vytvářel domov? Byl jím například Tomáš Baťa? Co vše může utvářet prosperující domov?

V auditu s dr. Romanem Jochem pokračujeme …