Krátká setkání nad tématem daru s pražským biskupem Václavem Malým, jenž nabídne pohled na téma daru otevřenosti, tolerance, empatie, celku.

Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze.

Dar otevřenosti 

Pro pojmenování pravdy je potřebná otevřenost.

Dar tolerance a respektu

Co je podmínkou pro toleranci, ba respekt k druhému?

Dar empatie

Právě schopnost vcítění je tou, která utváří dlouhodobé vztahy. Je tam snaha odpovědět si, co druhá strana prožívá, jak asi přemýšlí o návrzích, které předkládám, jak zakouší realitu?

Dar nahlédnutí celku

Sami jsme celkem a je nutné,abychom v denní realitě reflektovali právě porozumění celku, byť to bude nepohodlné, ba bolestné. Není náhodou právě smysl pro celek planetární záležitost?