Tajemství života očima emeritního plzeňského biskupa Františka Radkovského. Vychází ze vztahů, které jsou v nebeském prostoru a křesťané mají možnost jej uplatnit v konkrétní realitě.

Dialog nahrán v listopadu 2018 ve Františkánském klášteře v Plzni 

Dar života

Jaké je vymezení života? Co nám o životě prozrazuje Bible? Jaké vztahy jsou zásadní pro život? Může se člověk podílet na stvoření a dotváření světa? Čím to, že pokud jsou naděje na přežití malé, život se prosazuje ve velké míře? Podívejme se na Afriku a srovnejme ji s Evropou či jinými místy západního světa. Nebude hrozit vymření rodu, pokud budeme žít v přílišné jistotě života?

S mapováním darů s panem biskupem Radkovským pokračujeme.