Neurochirurgické řezy Evropou Vladimíra Beneše

*1953, český neurochirurg, vysokoškolský pedagog, od roku 1997 přednosta Neurochirurgické kliniky ÚVN Střešovice 1. lékařské fakulty UK, od roku 1998 vedoucí subkatedry neurochirurgie IPVZ, je členem vědeckých společnosti působící v oblasti neurověd doma i v zahraničí, v letech 2002 – 2010 předsedou České neurochirurgické společnosti, 1996 – 2000 člen výboru České neurologické společnosti, od roku 2011 je prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností – EANS, od roku 2001 je členem redakce časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, od roku 2005 člen redakce Central European Neurosurgery aj., Kromě odborné činnost se věnuje péči o veřejný prostor dialogy v Českém rozhlasu.

Prof. Martin Potůček o konání a závěrech nedávného kolokvia pořádaného CESES

*1948, působí jako profesor veřejné politiky FSV UK, dříve působil jako analytik v daném oboru. Mezi jeho významné práce patří Sociální politika (1995), Nejen trh (1997), Křižovatky české sociální reformy (1999), Cesty z krize (2011), je jedním ze zakladatelů Centra pro sociální a ekonomické strategie UK.

Zamyšlení Pavla Ambrose nad křesťanskou Evropou

Pavel Ambros *1955, český teolog, člen jezuitského řádu, ředitel Centra Aletti, univerzitní profesor, autor knih: Kam směřuje česká katolická církev? (1999), O modlitbě (2000), Teologicky milovat církev (2003), Svoboda k alternativám (2009), Křest (2011), Laik a jeho poslání (2011), Tomáš kardinál Špidlík (2013), Rodina, světlo v temnotě světa (2015), Doprovázet, rozlišovat, integrovat (2016), Velehrad na křižovatkách evropských dějin (2016), Nouze, chudoba, bohatství (2016), Pastorace mladých (2017).

Přepjatý individualismus podrývá Evropu – Václav Malý o Evropě

*1950, český katolický kněz, od konce roku 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským, svůj život zasvětil službě Kristu, tedy Pravdě, to se promítlo do jeho politických postojů a podepsal Chartu 77 a ztratil státní souhlas, mnoha lidem je znám z moderování manifestací v Praze v roce 1989, je činný jako veřejná osoba a vystupuje v médiích, v rámci své duchovní služby navštěvuje země s nedemokratickými režimy.